top of page
2023 KAYIT FORMU

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Aşağıdaki bölüm öğrenci bilgileri içindir. Lütfen gerekli alanları eksiksiz olarak doldurunuz...

Cinsiyet
Vesikalık Fotoğraf Yükleyiniz

VELİ BİLGİLERİ

Aşağıdaki bölüm veli bilgileri içindir. Lütfen gerekli alanları eksiksiz olarak doldurunuz...

ACİL DURUM BİLGİLERİ

Acil durumlarda anne ve babaya ulaşılamaması durumunda iletişim kurulacak bilgileri aşağıda belirtiniz...

BALE YAZ KAMPI SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme BALE YAZ KAMPI 2023 (MUTLU CANKUP BALE EĞİTİM ORGANİZASYON HİZMETLERİ) çalışanları, katılımcıları ve veli/vasi ilişkilerinin en sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve katılımcıların bale yaz kamplarından en iyi şekilde faydalanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Sözleşmede MUTLU CANKUP BALE EĞİTİM ORGANİZASYON HİZMETLERİ , “acenta”, hizmet alan 18 yaşın altındaki kişiler “katılımcı”, katılımcı adına sözleşmeyi imzalayan vasi ve/veya velilerden herhangi biri ve/veya velayeti üzerinde olan ebeveyn “veli/vasi” olarak anılacaktır.

18 yaşını doldurmamış (reşit olmayan) katılımcı için hazırlanmış olan işbu sözleşme ekte yer alan kayıt formunun, ön ödeme dekontunun ve kayıt sözleşmesinin veli/vasi tarafından doldurularak toplam ödemenin yapılması ile yürürlüğe girecektir.

 

 1.  ACENTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 1. Acenta, Bale kampı programını, eğitim içeriği ve sürelerini, ulaşım araçlarını, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, ücrete dâhil olan ve olmayan hizmetleri sunacağını, Bale kampı programında meydana gelebilecek değişiklikler söz konusu olduğunda katılımcıya ve veli/vasiye önceden bildirim yapacağını beyan ve taahhüt eder. Katılımcıların seviyeleri ve sayısı göz önünde bulundurularak eğitim içeriğini değiştirme hakkı vardır.

 

    2. VELİ/VASİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 1. Veli/vasi, katılımcının yasal temsilcisi olduğunu gösterir belgeleri acentaya sunmakla yükümlüdür.

Veli/vasi, kendisinin ve katılımcının acentanın bale yaz kampı öncesi bildireceği kurallara tam ve eksiksiz olarak uyacağını kabul eder (işbu kurallar Sözleşmenin ayrılmaz ekidir). Bale kampı kurallarını, düzeni, ahlakı ve huzuru bozmaya yönelik davranışlarda katılımcı ve veli/vasi, kamp sorumlusu tarafından yazılı olarak uyarılır. Davranışın tekrarı halinde katılımcı ve veli/vasi katılımcının Bale Yaz Kampına devam hakkını kaybettiğini ve Bale Yaz Kampı ilişiğinin düzenlenen rapor ile kesileceğini kabul eder. Bu durumda katılımcının ve veli/vasinin Bale Yaz Kampı ücret iadesi talep hakkı ve tazminat hakkı yoktur.

 1. Veli/vasi, Bale Yaz Kampı kapsamında veya ekstra turlarda yer alan tüm alanlarda, katılımcı tarafından mal veya şahıslara verilen zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 2. Veli/vasi, katılımcının Bale Yaz Kampı dışında yapılacak günübirlik gezilerde seyahat etmesine kamp sorumlusu salahiyetinde izin verdiğini beyan ve taahhüt eder. Katılımcının ekstra turlara katılması halinde, veli/vasi tur bedelini ödemeyi ve katılımcının bu gezideki sorumluluğunu acentaya ve tur/kamp sorumlusuna vermeyi kabul eder.

 3. Veli/vasi katılımcının herhangi bir sağlık problemi olmadığına dair kayıt işlemleri esnasında doktor raporu getirmek zorundadır. Sağlık problemi, sürekli hastalığı, alerji, özel diyet ve sürekli kullanılması gereken bir ilacın olması durumunda acentaya bilgi vermekle ve ilaçları sorumlu kamp yetkilisine teslim etmekle yükümlüdür. Veli/vasinin bu bilgileri vermemesi durumunda meydana gelecek durumlardan acenta veya kamp görevlileri sorumlu değildir.

Katılımcıya herhangi acil bir tıbbi müdahale yapılması gerekli hallerde veli/vasisine bildirmek şartıyla tıbbi kuruma ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale için kamp sorumlularını kendilerinden farksız derecede karar ve izin vermek üzere yetkili kılmışlardır. Böyle bir durumda acentanın yada kamp görevlilerinin veli/vasiye makul çaba göstermesine rağmen ulaşamaması durumunda ise gerekli her türlü müdahale için veli/vasi acenta ve kamp sorumlularını kendilerinden farksız derecede karar ve izin vermek üzere yetkili kılmışlardır.

 1. Bale kampı dâhilinde izne tabi malzeme, doktor raporuna bağlı olmayan ilaç, tütün ve mamulleri, alkollü içecekler, kesici ve delici aletler ile her türlü yasal olmayan malzeme kesinlikle bulundurulmaz.

 2. Cep telefonu dışında, pahalı mücevherler ve elektronik cihazlar kampa alınmaz. Şehir dışından gelen ve yalnız seyahat edecek katılımcıların elektronik cihazları ve pahalı mücevherleri bale kampı süresince kamp sorumluları tarafından muhafaza edilir. Veli/vasi katılımcının bu tip malzemeleri bale yaz kampına getirmesinden tek başına sorumludur. Acenta kendisine veli/vasi tarafından bildirilmeyen ve tutanak ile teslim edilmeyen değerli eşyaların ve paraların kaybından sorumlu değildir.

 

       3. KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 • Katılımcı tüm eğitim faaliyetleri ve grup etkinliklerine katılmak zorundadır. Veli/vasi katılımcının tüm eğitim faaliyetleri ve grup etkinliklerine katıldığını onaylamış ve tüm sorumluluğu yüklenmiş bulunur. Katılımcı eğitim programı süresince üç derse geç kalması ya da katılmaması durumunda kamp ile ilişiği kesilir. Bu durumda katılımcının ve veli/vasinin para iade ve tazminat hakkı yoktur.

 • Bale yaz kampına katılacak tüm katılımcılar yüzme bilmek zorundadır. Katılımcı kamp sorumlusu ve eğitmenlerin gözetimi olmadan deniz ve havuz kullanamaz. Katılımcının yüzme bilmemesi, izinsiz ve denetimsiz olarak deniz ve havuz kullanımında karşılaşacağı can kaybı, boğulma ve sağlık sorunları gibi problemlerden acenta, kamp sorumluları, kamp eğitmenleri sorumlu tutulamaz. Bu durumda katılımcının ve veli/vasinin tazminat hakkı yoktur.

 

       4. ÖDEMELER:  

 • Acentanın yurtiçi ve yurtdışı bale kampına kayıt yapılırken toplam ücretin tamamı nakit, banka havalesi veya kredi kartı ile ödenir. Kredi kartı ile ödemelerde acentanın sunduğu taksit sayısı geçerlidir. Acenta uygun gördüğü takdirde komisyon farkı yansıtarak taksit sayısını arttırabilir. Katılımcının bale kampına katılımını iptal etmesi/vazgeçmesi veya acentanın yapabileceği değişikler durumunda aşağıdaki koşullar geçerlidir.

 

       5. İPTAL - VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER:

 • Katılımcının kampın başlangıç tarihine 45 gün kalana kadar (kampın başlangıç günü sayılmaz) bale yaz kampına katılmaktan vazgeçmesi durumunda, herhangi bir neden talep edilmeksizin ödenen ücretin tamamı veli/vasinin acentaya yazılı olarak müracaat etmesinden sonra 30 gün içinde iade edilir.

 • Katılımcı kampın başlangıç tarihine 44 - 15 gün kalana kadar (kampın başlangıç günü sayılmaz) bale yaz kampı rezervasyonunu mücbir sebepler dışında bir sebeple iptal-değişiklik talebi durumunda; katılımcı adına kayıt ve ödeme yapan veli/vasi, bale yaz kampı bedelinin %50‘sini, 14 günden az kalan zamanlardaki iptal-değişiklik taleplerinde bale kampı bedelinin tamamını acentaya cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Cayma tazminatı sonrasında kalan tutar, veli/vasinin, acentaya yazılı olarak müracaatından sonra 30 gün içinde iade edilir.

 • Katılımcı adına acenta tarafından alınmış/düzenlenmiş promosyonlu veya grup uçak/otobüs bileti var ise bilet tutarlarının tamamı iade edilmez veya başka bir zamana aktarılamaz.

 • Acenta seyahate katılacak olan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı bale yaz kampını başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda katılımcı ücretin tamamını 30 gün içinde iade alma hakkına sahiptir.

 • Her ne sebeple olursa olsun kamp ücretinin tamamını saptanmış süreler içerisinde yatırmamış olan katılımcılar, rezervasyonlarını iptal ettirdikleri takdirde dahi; yukarıda belirtilen limitlere bağlı olarak aynı oranda ücretin kendilerinden tahsil edileceğini şimdiden kabul etmiş sayılır.

 • Katılımcı, bale yaz kampına devam etmesinin veya otel/tesis rezervasyonu uyarınca konaklamasının mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce acentaya niyetini bildirerek rezervasyonunu, bale yaz kampı açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda paket turu veya konaklama rezervasyonunu devir eden ve devir alan kişiler acentaya karşı bakiye tutarının ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.

 • Bale yaz kampını devir alan katılımcıların ise vize ve bilet sorumlulukları veli/vasisine ait olacaktır. Veli/vasinin, katılımcının başlangıcını kaçırdığı bale yaz kampına iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda katılımcı adına yapılmış tüm rezervasyonları acenta bale yaz kampının başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde katılımcıya veya veli/vasiye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

 

       6. MÜCBİR SEBEPLER:

 • Acenta üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmiş olmasına rağmen kampa katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamasına bağlı olarak veya (yol engeli, grev, terör, darbe, olağan üstü hal, savaş, savaş olasılığı, karantina olasılığı, ön görülemez teknik hususlar, uçak gecikmeleri, doğal afet vb. gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa) gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda katılımcının ve veli/vasinin tazminat hakkı doğmaz, ödediği bedel turun yapılması amacıyla 3. şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar haricinde iade edilir.

 • Katılımcı ve veli/vasi, rezervasyonunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını veya ölümlerini tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak çift imzalı resmi bir rapor ile veya ölümlerini resmi makamlardan alınacak doküman ile belgelemesi halinde iptal hakkına sahiptir. Bu sebeplere bağlı olarak bale yaz kampının başlangıç tarihine 15 gün veya daha az kala yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun, uçak bileti hizmeti ve kampın yapılması amacıyla 3. Şahıslara (otel/tesis/teknik eğitim/sigorta/eğitmen/transfer araçları vb.) yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar katılımcıdan tahsil edilecektir. Ülkede salgın ilan edilmiş hastalıklar ve geçmişe dayalı hastalıklar iptal kapsamına dâhil edilmez.

 

       7. GENEL HÜKÜMLER:

 • Acenta, bale yaz kampı kapsamındaki otel/tesis isimlerini, teknik hizmet veya eğitim alınan yan kuruluşları, ulaşım araçlarını, gecelemeyi, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, katılımcıya veya veli/vasiye bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen bale yaz kampı programları örnek programlardır. Bale yaz kampı programlarında belirtilen ders programı, eğitmenler, konaklama tesisleri, ekstra turların organize edileceği tarihler ve yerler değiştirilebilir. Ekstra turlar acenta için yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerden değildir. Katılımcı tura ekstra turların varlığı nedeni ile katıldığını ileri süremez.

 • Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle acenta sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri uçak biletinin özelliği nedeni ile kabul edilemez.

 • Uçaklı ulaşımlarda, katılımcıya sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerlidir.

 • Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu bale yaz kampına katılan katılımcının, kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri veli/vasinin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu kampa katılan katılımcılar, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını acenta broşürü, acenta internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, kampa bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı katılımcının veya veli/vasinin bale yaz kampı iptal etme hakkı doğmaz. Birden fazla kişi için bale yaz kampı kaydı yaptıran müşteri sözleşmenin tarafı olarak tüm yükümlülükleri ifa etmek zorundadır.

 • Katılımcının başladığı bale yaz kampı, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmek istemesi halinde, veli/vasinin; katılımcının bale yaz kampını terk etmek istediğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele/tesise sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde katılımcı turu ayıplı hizmet nedeni ile değil şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış olunur. Katılımcının şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli katılımcının ve veli/vasinin özen borcudur. Katılımcının ve veli/vasinin şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

 • Acenta, bale yaz kampına katılan katılımcılarla, otel/tesis, teknik hizmet veya eğitim alınan yan kurumlar, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Katılımcı ve veli/vasi, aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda hukuki sorumluluğu bulunmakta ise acentesine müracaat edebilecektir.

 • Otele/tesise varış günü odalar saat 17.00'den önce katılımcılara teslim edilmez. Otelden/tesisten ayrılış günü katılımcıların en geç 10.00'a kadar odalarını boşaltmaları gerekir. Odaların düzeninden doğabilecek sorunlardan acenta sorumlu değildir.

 • Ödemeler nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde katılımcı, kredi kart sözleşmesi imzalanan bankası ile muhatap olup, bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerlidir. Bu nedenle acenta muhatap değildir. Döviz üzerinden yapılan ödemeler serbest piyasa ya da şirketinin belirlediği kur üzerinden işlem görmektedir.

 • Acenta Bale Yaz Kampı sözleşmesinde öngörülen fiyat ve koşulları değiştirilemez. Ancak otel/tesis ödemelerinde döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz.

 • Bale Yaz Kampından önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı katılımcıya/ veli/vasiye bildirilir. Bu durumda katılımcı/ veli/vasi herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır veya değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkça belirten ek sözleşmeyi kabul eder (Vize masrafları ve sigorta bedelleri hariç).

 • Katılımcı ve veli/vasi sözleşmeden döndüğü takdirde acentanın kendisine ikame bir bale yaz kampı sunabilmesi halinde eşdeğerde bir başka bale yaz kampı alma ya da sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedeli (30 gün içinde) geri alarak sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir.

 • Acenta, bale kampı faaliyetlerinin görüntülerinin isim belirtilerek veya belirtilmeyerek, haber verme ve tanıtım amaçlı hazırlanacak her türlü ses, yazı, görüntü ve video kayıtlarının tanıtım amaçlı kullanılması, kuruma ait web sitesinde ve/veya kuruma ait sosyal medya hesaplarında, farklı dijital ya da basılı ortamda, gazete ve dergilerde, afişlerde kullanılması, aileler ile SMS ve email ile irtibat kurma hakkını saklı tutar. Veli/vasi, yukarıda açıklanan tüm belirtilen yöntemlerin bedelsiz olarak kullanılmasına muvafakat eder.

 • Veli/vasi sözleşmede beyan ettiği isimlerin (kimlik ve pasaporttaki yazılış şekli ile) doğruluğundan sorumludur. Sözleşmenin veli/vaside kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında fark olursa, acentada kalan kopya ile acentanın kayıtları esas alınır.

 • Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

 • Sözleşme’den kaynaklanan her türlü ihtar ve bildirim, faks, e-mail, iadeli taahhütlü mektup yoluyla ulaştı/gönderildi teyitlerinin alınması koşuluyla, tarafların kamp kayıt formundaki isim/ünvanları yanında yer alan adresine yapılacaktır.

 

Teşekkürler! Sizinle iletişime geçeceğiz.

bottom of page